ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության
Երևանի հայ-ամերիկյան "Էրեբունի" պետական բժշկական քոլեջ
 
  • Սիգմա Տետա Տաու միջազգային պատվավոր միության համաժողովի պաշտոնական բացման արարողության ժամանակ բեմ բարձրացվեց Հայաստանի դրոշը
  • Հայաստանի Երկրորդ Միջազգային Բուժքույրական Համագումար
  • Երևանի հայ-ամերիկյան "Էրեբունի" պետական բժշկական քոլեջը հիմնեց Սիգմա Տետա Տաու միջազգային պատվավոր միության Քայ Դելտա մասնաճյուղը

Քոլեջի առաքելությունը

Քոլեջի առաքելությունն է կրթության զարգացման պետական ռազմավարության շրջանակներում հանրապետության առողջապահական ոլորտի համար պետական կրթական չափորոշիչներին և միջազգային չափանիշներին համապատասխան նախնական և միջին մասնագիտական կրթությամբ որակյալ մասնագետների պատրաստումը՝ միտված բարելավել անհատների, ընտանիքների, հասարակության առողջությունը և կյանքի որակը:

 Քոլեջի նպատակն է ապահովել մասնագետների մրցութնակության բարձրացումը աշխատաշուկայում, կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջներին, նպաստել ազգային և համամարդկային ոգով դաստիարակված անձի և քաղաքացու համակողմանի ձևավորմանը:

 

 

 

Մեր հաղորդումները